Liga Biblijna w Polsce - Sklep Internetowy

Nasza misja

Nasz sklep jest w pewien sposób szczególny. Jest tylko częścią służby Ligi Biblijnej w Polsce. Od samego początku głównym celem jego istnienia było i jest generowanie środków na ewangelizację naszego kraju. Innym celem jest dostarczanie wartościowych, opartych na Biblii pozycji wydawniczych, wspierających rozwój Kościoła.

Środki pozyskane z jego działalności przeznaczamy na rozwój indywidualnej ewangelizacji w Polsce i zakładanie nowych kościołów. Kupując w naszym sklepie choćby najmniejszą rzecz wspierasz finansowo konkretnych misjonarzy i konkretne działania, dzięki którym wielu poznało Jezusa. DZIĘKUJEMY!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Liga Biblijna w Polsce Sklep Internetowy Liga Biblijna w Polsce prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu na podstawie Kodeksu cywilnego ze zmianami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.V.2014 , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych Sklep internetowy Liga Biblijna w Polsce, funkcjonujący pod adresem witryny internetowej :

www.sklep.ligabiblijna.pl

prowadzony jest przez: Fundację Liga Biblijna w Polsce .

ul. Aleja Warszawska 352,39-400 Tarnobrzeg

Nip 967-11-65-661, Regon 093132249

Dane kont bankowych:

Waluta w PLN 

BZWBK 93 1090 2750 0000 0001 3413 8530

Inne waluty (po uzgodnieniu ze sklepem) Proszę doliczyć koszty bankowe 

EU: BZWBK PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460 

GBP: BZWBK PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505

USDBZWBK PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482

Kod SWIFT:  WBKPPLPP


SŁOWNICZEK:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.sklep.ligabiblijna.pl

Sklep – sklep internetowy Liga Biblijna w Polsce, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.sklep.ligabiblijna.pl

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.sklep.ligabiblijna.pl i oznaczone jako dostępne;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony sklepu

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sklep dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

W momencie złożenia zamówienia w sklepie internetowym, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy operatorem sklepu, a Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem sklepu, rozumie go i akceptuje

1.Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http:/sklep.ligabiblijna.pl lub drogą e-mailową na adres: zamowienia@ligabiblijna.pl , a także w dni robocze od godziny 8,00 do 16.00 telefonicznie pod numerami 15 814 29 00 oraz 882 835 747 

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i e-maila - po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi dane

3. Klienci posiadający konto e-mail są informowani o statusie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną.

4. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

6. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

7. Do każdego zakupu dołączamy potwierdzenie zakupu ,fakturę VAT  

8.Należność za zamówiony towar Klient reguluje przy odbiorze (za pobraniem) lub przelewem (przedpłata).

W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;

– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);

– wyboru formy płatności;

§ 2. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny produktów na stronie sklepu

– podawane są w złotych polskich;

– zawierają podatek VAT;

2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie Liga Biblijna w Polsce zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklep Liga Biblijna w Polsce w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z sklepem - telefonicznym bądź mailowym

3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać poprzez:

– Płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym lub bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. W przypadku wybrania tej opcji należność należy przelać na konto bankowe sklepu Liga Biblijna w Polsce :

Dane konta Bankowego:

PLN: BZWBK 93 1090 2750 0000 0001 3413 8530

EU: BZWBK PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460 

GBP: BZWBK PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505

USDBZWBK PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482

Kod SWIFT:  WBKPPLPP

 

W tytule należy wpisać numer zamówienia lub faktury oraz nazwisko zamawiającego

- Pobranie – płatność gotówkowa przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczającą paczki.

- Odroczoną płatność – jest to opcja dla stałych, zaufanych klientów sklepu.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1.Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów: DPD, DHL lub Poczty Polskiej na terenie Polski i zagranicy

2. Przeciętny czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych

3. Czas oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony jest od rodzaju wybranej formy przesyłki i wynosi on od 1 do 3 dni roboczych.

4.Tremin realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu ,o tym      fakcie klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą e-mailową.

5.Wysyłka zagraniczna jest możliwa po przedpłacie na konto po uzgodnieniu z obsługą sklepu.Koszt przesyłki zagranicznej pokrywa kupujący. Na kwotę do zapłaty składa się koszt towaru oraz koszt wysyłki, zależny od wagi i kraju do którego wysyłany jest towar.

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie dyskontu są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt z sklepem.

3. Klient ma prawo złożyć w sklepie reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar posiada -wady fabryczne – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki); – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.

4. W celu rozpatrzenia przez skelp Liga Biblijna w Polsce reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na koszt sklepu na adres: Liga Biblijna w Polsce Aleja Warszawska 352 39-400 Tarnobrzeg

5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez sklep reklamowanego produktu.

6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa dyskont zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym sklep Liga Biblijna w Polsce nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru . Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail

5. Sklep Liga Biblijna w Polsce niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Sklep Liga Biblijna w Polsce dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep Liga Biblijna w Polsce zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8. Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu Liga Biblijna w Polsce. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu Liga Biblijna w Polsce. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep Liga Biblijna w Polsce zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych dyskontu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a sklepem Liga Biblijna w Polsce.

2. Wszystkie nazwy ,opisy ,oraz nazwy handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów. Zabrania się kopiowania zdjęć i opisów produktów bez zgody sklepu.

3.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sklep.ligabiblijna.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, o czym klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

4.Towary prezentowane na stronach www sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

8. Liga Biblijna w Polsce informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem Liga Biblijna w Polsce,

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z sklepem Liga Biblijna w Polsce umowy,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem sklepem Liga Biblijna Polsce, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html, oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http//www.uoikik.gov.pl w zakładce” Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

8.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm..

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)

Przy zamówieniu powyżej 180 zł przesyłka gratis.

Szukaj

Uwaga!

Ze względu na prośbę Kościołów i Misji, które w ramach ewangelizacji chcą udostępniać Ew. Jana lub Nowe Testamenty informujemy o możliwości nabycia tych pozycji po niższej cenie, lub otrzymania ich bezpłatnie. W tym celu prosimy kontaktować się z naszym biurem. Informację nt. bezpłatnych materiałów ewangelizacyjnych znajdziesz tutaj.