Liga Biblijna w Polsce - Sklep Internetowy

Nasza misja

Nasz sklep jest w pewien sposób szczególny. Jest tylko częścią służby Ligi Biblijnej w Polsce. Od samego początku głównym celem jego istnienia było i jest generowanie środków na ewangelizację naszego kraju. Innym celem jest dostarczanie wartościowych, opartych na Biblii pozycji wydawniczych, wspierających rozwój Kościoła.

Środki pozyskane z jego działalności przeznaczamy na rozwój indywidualnej ewangelizacji w Polsce i zakładanie nowych kościołów. Kupując w naszym sklepie choćby najmniejszą rzecz wspierasz finansowo konkretnych misjonarzy i konkretne działania, dzięki którym wielu poznało Jezusa. DZIĘKUJEMY!

Dyscyplina w kościele Jonathan Leeman


Autor: Jonathan Leeman

Liczba stron: 160

Oprawa: twarda

Wyd: Fundacja Ewangeliczna

Więcej szczegółów


19,50zł


 

Leeman wyciąga na powierzchnię brudy naszego życia i wskazu­je, jak się ich pozbyć. Wkracza na trudny obszar służby duszpa­sterskiej, co z pewnością wywoła pewne dyskusje, ale będą to do­bre dyskusje. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Ta książka na pewno ci pomoże. To książka o dyscyplinie kościelnej, której szukaliśmy. Jest krótka i biblijna, mądra i praktyczna.

Mark Dever, starszy pastor, Capitol Hill Baptist Church, Waszyngton


Zbyt mało jest na rynku biblijnych książek o dyscyplinie kościel­nej napisanych z duszpasterską wrażliwością. Nie znam żadnej, która byłaby tak samo egzegetycznie dokładna, ważna z prak­tycznego punktu widzenia i zilustrowana opisami prawdziwych przypadków, w jakich kościoły próbowały sobie radzić z szero­ką gamą trudnych sytuacji. Przede wszystkim Jonathan Leeman pisze bardzo jasno i zwięźle. Polecam tę publikację z całego serca!

Craig Blomberg, profesor Nowego Testamentu, Denver Seminary


Ta książka jest wybitna, to jedyne w swoim rodzaju opracowa­nie teologiczne. Jej autor udowodnił, że dyscyplina w kościele stanowi zasadniczy składnik procesu uczniostwa, a tym samym dopełnienie głoszenia ewangelii. Leeman pokazuje, że nasz zbyt mocny nacisk na liczbę osób przyjmujących Jezusa do serca może rzeczywiście utrudniać nam kierowanie ludzi ku upamiętaniu, które prowadzi do życia. Uważam, że to wyśmienita książka o dyscyplinie kościelnej, a nasi starsi powinni ją wykorzystać jako przewodnik.

J.D. Greear, starszy pastor, The Summit Church, Durham w Karolinie Północnej


Jednym z najbardziej zaniedbanych elementów życia kościoła jest dzisiaj pełna miłości, odwagi i odkupienia dyscyplina kościelna. Ta książka przedstawia jasną wizję i praktyczne zalecenia doty­czące tego istotnego aspektu naszego wspólnego życia w Ciele Chrystusa. Widziałem wiele osób uwolnionych od grzechu w ko­ściołach, które stosowały te zasady, i modlę się, aby coraz więcej zborów podjęło się tej służby przywracania wiernych do społecz­ności.

Ken Sande, przewodniczący Peacemaker Ministries


Kościół Pana Jezusa Chrystusa pozostanie w dużej mierze bez karności aż do momentu, w którym będzie z definicji kościołem zdyscyplinowanym. Jonathan Leeman z wydawnictwa 9Marks przekazuje nam kolejny wnikliwy i ważny przewodnik dotyczący dbania o zdrowie kościoła poprzez realizację takich chrześcijań­skich obowiązków jak miłość i dyscyplina. Pastor, który pragnie zdrowia swojego kościoła, bardzo dużo zyska, czytając tę książkę.

Paige Patterson, przewodniczący Southwestern Baptist Theological Seminary


Jonathan Leeman słynie z tego, że jest znawcą bolączek współ­czesnego Kościoła. W tej bardzo potrzebnej książce o dyscyplinie kościelnej autor łączy biblijną prawdę z mądrymi radami. Jeśli obawiasz się o swój kościół w kontekście dyscypliny lub nie wiesz, jak w odpowiedni sposób kochać świętych, którzy grzeszą – ta książka wskaże ci biblijne argumenty i będzie źródłem praktycz­nych porad. Rozwinie ona twoją wyobraźnię, porwie twoją duszę i rozjaśni ci drogę.

Thabiti Anyabwile, starszy pastor, First Baptist Church, Wielki Kajman; autor książki Zdrowi członkowie kościoła


W niektórych zborach dyscyplina praktycznie nie istnieje, w in­nych jest stosowana w niewłaściwy sposób. Jonathan Leeman przedstawia w tej książce biblijne, praktyczne, zwięzłe nauczanie, które pomoże nam w miłości dbać o świętość w kościele.

Ben Layer, pastor KECh w Siedlcach


Często istotne jest nie tylko to, czy coś robimy, ale także jak i dla­czego to robimy. W książce autor stara się wyjaśnić, czym jest dyscyplina kościelna, oraz tłumaczy, jak i dlaczego kościoły po­winny ją stosować. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym przywódcą, początkującym pastorem czy jednym z członków lo­kalnego kościoła, książka ta będzie błogosławieństwem dla ciebie i twojej społeczności.

Adam Urban, pastor pomocniczy KECh w Siedlcach


Bardzo mądre spojrzenie na sprawę dyscypliny w dzisiejszym ko­ściele. Dyscyplina to jeden z odcieni miłości – nie może być mowy o miłości bez dyscypliny. Znalazłem tu rzetelne studium dyscy­pliny wypływające ze Słowa Bożego, a nie oparte na przemyśle­niach ludzkich czy wzorujące się na współczesnych trendach. Au­tor wykazuje, jak bardzo istotny jest temat dyscypliny w kościele, szczególnie w czasach wszechobecnego relatywizmu, który roz­luźnia wszelkie zasady. Zjawisko to jest tym bardziej niebezpiecz­ne, że coraz częściej obserwujemy je w kościele. Jeśli chcemy mieć zdrowy kościół, dyscyplina musi wrócić i zająć należne jej miejsce w dzisiejszym kościele. Zachęcam do wnikliwego przestudiowa­nia tego tematu razem z autorem. Praca ta może również posłużyć jako materiał do rozważenia na spotkaniach grup biblijnych czy zebraniach starszych zboru.

Wojciech Lemke, pastor Kościoła Chrystusowego w Gdyni


W niniejszej książce Jonathan Leeman dotyka jednego z najbar­dziej zaniedbywanych obszarów życia kościoła – dyscypliny. Ta niewielka publikacja obejmuje szerokie spektrum problemów, od­nosząc się do nich w sposób biblijny i rzeczowy. Potrząśnie każ­dym, kto kocha ewangelię i pragnie kościoła czystego, zdrowego i nastawionego na spełnianie swojej misji w upadłym świecie. Z całego serca polecam.

William Smylie, były dyrektor Slavic Gospel Association, Wielka Brytania

Koszyk  

(pusty)

Przy zamówieniu powyżej 180 zł przesyłka gratis.

Szukaj

Uwaga!

Ze względu na prośbę Kościołów i Misji, które w ramach ewangelizacji chcą udostępniać Ew. Jana lub Nowe Testamenty informujemy o możliwości nabycia tych pozycji po niższej cenie, lub otrzymania ich bezpłatnie. W tym celu prosimy kontaktować się z naszym biurem. Informację nt. bezpłatnych materiałów ewangelizacyjnych znajdziesz tutaj.